Ξεκινώντας μια επιχείρηση

Ξεκινώντας μια επιχείρηση

Το business coaching υποστηρίζει το επιχειρηματία να οργανώσει την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης ή/και την επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης, τον σκοπό του επιχειρηματικού σχεδίου, τον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων.

Ο coach βοηθά τον επιχειρηματία να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να ξεκινήσει ή/και να επεκτείνει την επιχείρηση του στους διάφορους τομείς όπως των δαπανών εκκίνησης, πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, ανάλυση κινδύνου αγοράς, πωλήσεις, μάρκετινγκ, υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο, προϊόν/υπηρεσίες, τιμολόγηση, οικονομικός προγραμματισμός.

Με το  business coaching ο επιχειρηματίας πετυχαίνει γρήγορα  και διαρκή αποτελέσματα, αναπτύσσει την κατάλληλη στρατηγική για την προσέλκυση περισσότερων πελατών,  ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων με τις διαδικασίες λειτουργίας κα με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Το Business Coaching μπορεί να φέρει γρήγορα και διαρκή αποτελέσματα βελτίωσης στους παρακάτω τομείς μιας επιχείρησης:

  1. Σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης.
  2. Προσδιορισμός ξεκάθαρων και μετρήσιμων επιχειριματικών στόχων.
  3. Επέκταση πωλήσεων.
  4. Αύξηση της εταιρικής παραγωγηκότητας να βελτιώσω την οικονομική μου κατάσταση.
  5. Οικονομική βελτίωση.
  6. Βελτίωση οργάνωσης.
  7. Αύξηση πελατολογίου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies